Storkyrkan i Stockholm har funnits i ca: 700 år i centrala Stockholm och bär på en väldigt intressant historia och du hittar den precis bredvid det Kungliga slottet. Kyrkan är öppen för allmänheten varje dag mellan 9-16. På 1300-talet började en tegelkyrka att byggas på Stadsholmen och först på 1400-talet hade kyrkan fått ungefär den form som Storkyrkan har idag.

Storkyrkan är känd för sitt förnuft och sin tolerans och satte bland annat stopp för häxprocesserna med hjälp av ansträngande präster. Dessutom hölls första mässan på svenska i Storkyrkan under Reformationen. Slutet av konflikterna på 1670-talet med Danmark gifte sig Karl XI med en dansk prinsessa och beställde vackra troner till dem. Än idag när kungen är på besök som statschef i Storkyrkan används dessa kungastolar. År 1925 samlades kyrkoledare från hela världen, då ärkebiskop Nathan Söderblom bjöd in de för att diskutera fredsfrågor. Personer som får Nobels fredspris bjuds in till Storkyrkan för att hålla en betraktelse från predikstolen. Storkyrkan blev domkyrka med egen ärkebiskop först på 1940-talet.

Kyrkors inredning och historia

Legenden om Sankt Göran

Enligt legenden var den kristna martyren Sankt Göran född runt 275/ 280 och avrättad 23 april 303. Han var född i Kappadokien, nuvarande Turkiet. Han räknas som en av de fjorton nödhjälparna och anropas vid feber, fara, ogynnsam väderlek och om tapperhet och mod. Sankt Göran var officer i Diocletianus armé och fick inflytande vid det kejserliga hovet och lyckades omvända kejsarinnan Alexandra till kristendomen. Detta kan ha varit anledning till de blodiga förföljelser av kristna som påbörjades kort därefter av kejsaren. Enligt legenden ska Sankt Göran ha räddat en stad, en prinsessa eller en jungfru från en hotfull drake och det är från denna idé som skulptören Bernt Notke gjorde en tolkning av legenden i form av en träskulptur.

Sankt Göran och draken

Det mest anmärkningsbara i Storkyrkan är en trästatygrupp föreställande just Sankt Göran och draken, snidad och tillverkad av den tyske träskulptören under 1400-talet Bernt Notke. Det är en medeltida skulptur 1489 som föreställer striden mellan det goda och det onda. Den beställdes till kyrkan efter segern över Danmark 1471, av dåvarande riksföreståndaren Sten Sture. Därför är statyn en symbol föreställande kampen att ta sig ur Kalmarunionen och bli den oberoende nation som vi är idag. Därför har den uppfattat symboliskt som att Sankt Göran är Sten Sture den äldre, jungfrun är Stockholm och nationen, draken är danskarna eller den danske kungen Kristian I, när den kom till Storkyrkan 1489.

Vädersolstavlan

I Storkyrkan finns även Vädersolstavlan som uttryckte sig för kampen mellan Gustav Vasa som hade förändrat Sverige i grunden. År 1540 sattes tavlan upp som en påminnelse om värdesolarna som hade synts på himlavalvet, som en varning till kungen. Tavlan är en av de äldsta målningarna över Stockholms stad och har fått sitt namn efter vädersolarna som syntes på morgonen den 20 april 1535. Dessutom har kyrkan avsiktligt avbildats större än slottet för att visa Gustav Vasa som föreställde den riktiga solen att han var hotad av de omringande värdesolarna, med andra ord kyrkans män. Vädersolar sågs som ett tecken för fara och rädda människor sökte sig till kyrkorna.