Idag är Sverige ett av världens mest sekulariserade länder – det har inte skett över en natt. Historiskt har luthersk kristendom präglat skola, lagstiftning och trosutövandet i hela detta avlånga land under hundratals år. Lilla katekesen skulle barnen lära sig utantill i varje svensk skola enda fram till år 1919 och som svensk lärobok var den obligatorisk inför konfirmationsstudier enda in på slutet av 1960-talet.

Statsreligionen inom Sveriges gränser var evangelisk-luthersk i långt över 400 år och det skulle dröja till mitten på 1990-talet innan svenska medborgare kunde glädjas åt att inte automatiskt bli medlemmar i Svenska kyrkan om någon av ens föräldrarna var medlemmar.

Religion i Sverige

Att automatisk tillhöra ett trossamfund vid födelsen klingar aningen falskt med sekulariseringsprocessen, religionsfriheten och rättigheter – att alla människor är födda fria oberoende av föräldrarnas trosuppfattningar bör ju falla inom ramen för en demokratisk rättighet. Samtidigt är över sex miljoner medlemmar i svenska kyrkan och betalar årlig kyrkoavgift.

Kan tyckas märkligt. För ingen verkar gå regelbundet i Svenska kyrkan. Kyrkbänkarna ekar tomma. Det är glest mellan raderna i kyrkoförsamlingen med tanke på att sex miljoner svenskar faktiskt är medlemmar i Svenska Kyrkan. Beror förmodligen inte på att man aktivt lever som praktiserande kristen – utan det beror på att lagändring kom så pass sent som år 1996. Är personen född tidigare än 1996 är risken för automatiskt medlemskap överhängande stor. Orsakerna till att religioner i Sverige idag inte innehar någon politisk makt i det demokratiska systemet eller i riksdagen har sin historiska förklaring.

Protestantismen och Gustav Vasa

Utan protestantismen och Gustav Vasas igångsättning av reformation vore Sverige förmodligen än idag underställt katolicismen och Påven i Rom. Svenska kyrkan skulle aldrig uppkommit utan protestantismen och Luthers lära – år 1572 antogs den svenska kyrkoordningen och man markerade sitt tydliga avsteg från katolicismen och Påven i Rom.

Religion i Sverige

Islam Sveriges näst största religion

Sedan den slutliga delen av 1700-talet och framåt har religiösa minoriteter funnits i Sverige. Men officiellt var alla medlemmar i Svenska kyrkan. Religionsfriheten lagstiftades år 1952 i Sverige. Efter detta årtal får man tillhöra eller inte tillhöra vilket religiöst samfund som helst. Idag finns ett flertal moskéer i Sverige och antalet muslimer beräknas vara cirka fem procent av Sveriges befolkning. Globalisering, emigration och immigration har lett till att Sverige idag är ett mycket mångreligiöst samhälle – här finns judar, buddhister, mormoner, hinduer, Jehovas vittnen och scientologerna representerade.

Katolska- och ortodoxa kyrkor

Innan Martin Luther och protestantismen kom till Sverige var hela svenska kyrkan under katolsk ledning. Idag är den katolska kyrkan ett relativt litet samfund – dock ett mycket aktivt sådant. Ortodoxa kyrkor i Sverige ökar och beräknas ha hundratjugo tusen medlemmar.