Religion och hasardspel

Inom kyrkans ramar så är hasardspel att betrakta som synd, men ingen regel utan undantag. Den katolska läran och den protestantiska behandlar ämnet lite olika men i stort sett är hasardspel av ondo. I Sverige har svenska kyrkan en inställning att den som spelar om pengar för egen vinning är girig och begår därför en synd. Däremot kan lotterier och liknande anordnas av kyrkan själva eftersom det syftar till ett gott ändamål.

I Europa på 1600-, 1700- och 1800- talen spelades hasardspel i casinon och salonger så till den milda grad att allt hasardspel förbjöds i de flesta stater. Man kan förmoda att så även var fallet i Sverige eftersom man hade mycket influenser från kontinenten. Men detta gällde främst överklassen som spelade roulette och liknande spel. Förbudet på 1800- talet kom efter stora påtryckningar från kyrkan.

Spel och religion

Societetslivet var spännande med hasardspel

Huruvida de lägre samhällsklasserna ägnade sig åt tärningsspel, kortspel och liknade om pengar kan man bara förmoda att så var fallet. Ofta i samband med intagande av alkoholhaltiga drycker. Kyrkans män och präster tuktade sin församling om syndens fördärv trots att de själva i många fall var lika goda kålsupare. Men trots kyrkans predikningar fortsatte människor att satsa på spel och dobbel. På trettiotalet tyckte de styrande i landet att man lika gärna kunde införa vadslagning på legalt vis eftersom svenska folket ändå spelade. Så stryktipset startades, först gavs tillstånd till AB Tipstjänst vilket senare förstatligades. Under samma tid började även Penninglotter säljas. Tips och lotter sågs inte som särskilt syndigt, inte ens av kyrkan.

Kyrkans moral – människans förfall

För att motverka speldjävulen tyckte man kanske att det var bättre att ta tjuren i hornen och flertalet kyrkor har haft olika hasardspel för barngrupper och ungdomar. Dock inte spel om pengar. Men så på sextiotalet kom bingon till Sverige och detta ställde saker på sin spets. I USA ordnade kyrkan bingokvällar, kunde man göra så även i Sverige? Religiösa människor var både för och emot. Även i detta sammanhang var det girigheten man slogs mot. Om man vann bara lite så var det okej. Nu har vi i stort talat om mer öppna religiösa samfund. Samtidigt finns det mycket puritanska kyrkor där man knappast får äga en tärning eller ens en kortlek, även om det är en sådan där med Löjliga Familjen.

Nutid

Numera i och med nätcasinons och spels tillväxt och etablering över hela världen anses spel som en underhållning och inte en synd. Det är flera miljarder människor som sysselsätter sig på detta vis och det finns dessutom spelare som blivit väldigt framgångsrika på grund av sitt spelande gå in på www.allasvenskacasinon.com för att läsa mer om vilka casinon som finns och vad de har att erbjuda.