Det finns många kyrkor och katedraler i Sverige som är värt ett besök. Här nedan kan du läsa om några exempel som är några utav nordens populäraste:

Lunds domkyrka – en omtyckt och omtalad katedral

Domkyrkan i Lund har en lång historia som sträcker sig 900 år tillbaka. Det har varit svårt att exakt kunna datera uppförandet, men mycket talar för att katedralen började byggas när Lund blev säte för Nordens ärkebiskop, vilket skedde under tidigt 1100-tal. Lunds domkyrka byggdes i sandsten av stenhuggare från bland annat Italien. Arkitekturen är romansk, vilket också var den arkitektoniska stil som var vanlig under sekelskiftets första 300 år. Under 1200-talet utsattes kyrkan för en omfattande brand, varpå den förstördes och byggdes upp igen. Restaurationer och tillbyggnader har sedan gjorts under 1500-talet och 1800-talet.

Uppsala katedral – ett kyrkobygge över 200 år

Svenska kända katedraler

Uppförandet av Uppsalas domkyrka tog lång tid. Brist på pengar och pestutbrott var några av orsakerna till att det drog ut på tiden. Byggnationerna påbörjades i mitten av 1200-talet, men fullbordades och invigdes först år 1435. Tornen tillkom senare och katedralen har genom årens lopp genomgått förändrande renoveringar. Arkitekturen går i gotisk stil, byggd i tegel med detaljer av marmor och kalksten. Uppsala domkyrka är den enda svenska kyrka som tjänar Svenska kyrkans alla tre nivåer, dvs. församlingskyrka, stiftskyrka samt rikshelgedom. Det är även Nordens största katedral och har årliga besökssiffror på över en halv miljon. Kyrkans stora klenod, det förgyllda skrinet med Erik den heliges reliker, flyttades från Uppsalas gamla domkyrka så tidigt som 1273. Även Gustav Vasa och Johan III samt deras gemåler har begravts här.

Storkyrkan – huvudstadens medeltida domkyrka

Sankt Eriks katolska domkyrka, också benämnd Storkyrkan, är belägen i Gamla stan i Stockholm, högst upp på Stadsholmen. Storkyrkan är en av Stockholms äldsta byggnader som ännu används. Den fungerar dels som vanlig församlingskyrka och turistmål, men också för kunglig kröning samt kungliga dop och giftermål. Kyrkan kom sannolikt till som enkel bykyrka i samband med att staden uppkom. Dagens Storkyrka nämns år 1279 första gången i skrift och dateras därefter. Genom åren har den genomgått en rad utseendemässiga förändringar och har byggts om i såväl medeltida, barock som dess nutida arkitektoniska stil. Gustav Vasa genomförde en rivning av delar av kyrkan, som är något stympad sedan dess.

Luleå domkyrka – Sveriges nordligaste kyrka

Luleå domkyrka är såväl vår nordligaste som vår yngsta domkyrka. Det är en tegelkyrka ritad i nygotisk stil av den svenska arkitekten Adolf Emil Melander. Detta är den tredje kyrkan i Luleå som byggts på en och samma plats. Den första var i för dåligt skick och tvingades rivas, den andra förstördes i stadsbranden 1887. Kort därefter började dock stadens nuvarande kyrka att byggas. År 1893, vid den tiden kallad Oscar Fredriks kyrka efter Oscar II, var det invigning. Ett decennium senare började den benämnas som Luleå domkyrka år 1903. Under årens lopp har kyrkan genomgått en del renoveringar, en del av dem mer omfattande än andra. 1938 ersattes kyrkans mörka färger med en ljus och mycket avskalad stil. Den svenska arkitekten Knut Nordenskjöld stod bakom denna modernistiska stil som ledde till att interiören i princip helt och hållet förändrades. Träsniderier, målningar och dekorer plockades bort, och den rikt utsmyckade och ornamenterade inredningen ersattes av vitmålad interiör.