Svenska traditioner - gamla och nyaBegreppet tradition kan behöva en förklaring och definition. Innan gamla och nya traditioner kommer i anspråk och presenteras i texten nedanför. Traditioner, seder och bruk är något alla människor världen över förhåller sig till – i likhet med moral, etik och norm. För att en tradition ska uppkomma och bevaras måste den accepteras, upprepas och återkomma. Vidare måste en tradition förhålla sig till ett tema, ett förhållningsätt eller en aktivitet – där vi gör som brukligt vid varje tillfälle traditionen firas och uppmärksammas.

Hur en tradition skapas

Enligt nationalencyklopedin är det ett mångdimensionellt socialt arv som överlämnas från generation till generation. Orsakerna och uppkomsten av traditioner kan vara olika. Grovt förenklat kan man säga att det finns praktiska, kulturella och kommersiella traditioner. Varvid nyare traditioner som Kanelbullensdag och Halloween kan kategoriseras som kommersiellt uppkomna traditioner.

Kulturella traditioner är i regel knutna till religion, ideologi eller historia. Kan tilläggas att traditioner i sin minsta form och utförande i en social kontext – kan vara helt familjerelaterade. Exempelvis att pappan alltid skär upp julskinkans första skiva och bjuder sin fru att smaka. Familjetraditioner i all dess enkelhet kan vara nog så viktiga för att skapa rätt stämning och känsla av att nu är det en tradition som firas.

En del äldre traditioner har haft en del praktiska inslag och kan återknytas till det gamla svenska bondesamhället. Mickelmäss tillhör en sådan gammal tradition som tidigare varit en av de viktigaste högtiderna under hela året – förknippad med årets största skördefest. Idag firas den mer alltmer sporadiskt och är på väg att helt försvinna. Ett skifte från Sveriges bondesamhälle och in i industrialisering, urbanisering och globalisering har Mikelmässfirande idag istället övergått till det årliga Halloweenfirandet.

Svenska traditioner - gamla och nya

Gamla traditioner

Sveriges äldsta traditioner går tillbaka till vikingatiden – både julfirandet och midsommarfirandet härstammar från vikingaperioden. Festerna innebar att vikingaren offrade blod till gudarna, man åt och drack samt gav varandra olika typer av gåvor. Gamla och nya traditioner är ofta kopplat till mat, dryck och gåvor. Ett svenskt julfirande utan julmat, presenter, julsånger och allt annat som hör julen till är svårt att förställa sig. Flertalet av rätterna och traditionerna som anses som svenska härstammar från andra länder och kulturer. Janssons frestelse sägs ha inspirerats av holländare och köttbullarna anses härstamma från Osmanska riket (nuvarande Turkiet) och togs in av Karl den VII. Vid dennes krigsnederlag och återkomst till Sverige under 1700-talet.

Midsommarfirandet med sill och potatis på matbordet är lika självklart som att dansa kring midsommarstången och sjunga små grodorna är lustiga att se. Majstången som den också kallas härstammar från tyska köpmän som under 1600-talet förde den med sig in till Sverige. Felaktigheterna kring att midsommarstången skulle vara en fallos och ha sitt ursprung från vikingatiden och fruktbarhetsriter – är endast en oerhört seglivad myt.

Nya traditioner

En del av de traditioner som tillkommer och etablerar sig och återkommer årligen härstammar från enskilda individers initiativtagande. Ett sådant exempel är Kanelbullensdag. Ett återkommande tema varje år som dessutom firas i både Finland och Sverige, infaller den 4 oktober. Instiftad i kalendern utav Kaeth Gardestedt. Hon ville uppmärksamma kanelbullen, bakandet och fikatraditionen som finns i både Sverige och Finland. Därtill var hon ansvarig i hembakningsrådet – en gruppkonstellation som pådrevs av företag som tillverkar jäst, margarin och sockerprodukter. På ett flertal orter utomlands anordnar Svenska kyrkan i utlandet Kanelbullensdag och den firas bland svenskar bosatta utomlands.